anre-dubla-taxareCOMUNICAT

Consecvenți principiilor unei reglementări predictibile, transparente şi responsabile faţă de piața de energie, deoarece numai un cadru de reglementare stabil și sigur poate contribui la procesul de consolidare a pieței în vederea dezvoltării unui sector energetic modern și integrat, ANRE supune consultării publice proiectul Programului multianual de reglementări, întocmit pentru anii 2016, 2017 și 2018.

În procesul de elaborare a reglementărilor ANRE urmărește aplicarea celor mai bune practici europene în domeniu, adaptate la specificul național, în cadrul unui proces consultativ obligatoriu la nivelul transparenței decizionale.

Prin activitățile avute în vedere în cadrul proiectului programului multianual de reglementări în vederea armonizării reglementărilor cu prevederile legislative naționale și europene din domeniul energiei, ANRE contribuie la realizarea următoarelor obiective strategice principale

  • promovarea unei piețe interne europene de energie electrică și gaze naturale sigură, și garantarea condițiilor adecvate pentru funcționarea eficientă și sigură a rețelelor de energie electrică și gaze naturale
  • dezvoltarea unui sistem energetic național sigur, fiabil și eficient, orientat către consumator, care să permită promovarea eficienței energetice și integrarea surselor regenerabile de energie
  • creșterea gradului de transparență prin respectarea de către operatorii economici din sectorul energiei și gazelor naturale a obligațiilor ce le revin,
  • protecția consumatorului, inclusiv prin informarea cât mai corectă și completă a consumatorilor
  • facilitarea accesului la rețea pentru capacitățile noi de producție, în special prin eliminarea obstacolelor care împiedică accesul noilor participanți la piața de energie electrică și gaze naturale sau utilizarea surselor regenerabile de energie
  • creșterea eficienței funcționării sistemelor de transport și distribuție a energiei

Proiectul programului multianual poate fi consultat pe site-ul ANRE www.anre.ro, sectiunea Despre ANRE, rubrica Program reglementări.

Sursa ANRE : http://www.anre.ro/ro/presa/comunicate/comunicat-26-02-2016-program-reglementari-anre

 

Share This