Informații legislative

Aici se regăsesc principalele legi, hotărâri de guvern, ordine și decizii ANRE de interes pentru consumatorii de energie electrică

Legea energiei electrice - Legea 123/2012

Este legea prin care este reglementată întreaga activitate din domeniul energiei electrice.

Furnizarea de energie electrica este reglementata prin prevederile art. 52 si urmatoarele din lege

Întregul document poate fi citit aici

HG nr.1007/2004 pentru aprobarea Regulamentului de furnizare a energiei electrice la consumatori

—Reglementează relația contractuală dintre furnizorul de energie electrică și consumatori. Aspectele acestui document sunt obligatoriu de respectat și de către operatorii de distribuție.

Întregul document poate fi citit aici

Decizia ANRE nr.57/1999 și Ordinul ANRE nr. 5/2003

Decizia ANRE nr.57/1999 pentru aprobarea contractelor – cadru de furnizare a energiei electrice la consumatori

—Aprobă:

—a)Contractul-cadru de furnizare a energieielectrice la consumatoriicasnici,

—b)Contractul-cadru de furnizare a energiei electrice la micii consumatori finali, industriali si similari, la tarife reglementate

—c)Contractul-cadru de furnizare a energiei electrice la marii consumatori finali, industriali si similari, la tarife reglementate

—Contractulcadru de furnizare a energieielectriceestecontractulreglementat ale caruiclauzaminimaleobligatoriisuntstabilite de catreautoritateacompetenta (ANRE).

Întregul document poate fi citit aici

Ordinul ANRE nr. 5/2003 privind modificarea contractelor cadru de furnizare a energiei electrice

Întregul document poate fi citit aici

Ordinul ANRE nr.17/2005 - metodologia pentru stabilirea garantiilor la consumatorii captivi de energie electrica rau platnici

Reglementează solicitarea de constituire a garanțiilor, modul de calcul, tipurile de garanții și executarea garanțiilor în situașia ăn care un consumator ajunge rău platnic.

Întregul document poate fi citit aici

Ordinul ANRE nr.1/2010 - Standardul de performanta pentru serviciul de furnizare a energiei electrice

—Reglementează calitatea serviciului de furnizare a energiei electrice oferit de furnizori consumatorilor de energie electrică.

—Prezentul standard de performanţă se aplică în relaţiile dintre furnizor şi:

— – consumatorii cu care se află în relaţii contractuale,

—- consumatorii care solicită furnizorului contractarea serviciului de furnizare a energiei electrice, sau intermedierea relaţiei cu operatorul de reţea,

—- operatorii de reţea,

– ANRE

Întregul document poate fi citit aici

 

Ordinul ANRE nr. 18/2005 - Procedura pentru calculul energiei electrice care se facturează în situația defectării grupului de măsurare

Regementează modul în care se  calculează energia electrică care se facturează în situația defectării contoarelor electrice.

Întregul document poate fi citit aici

Ordinul ANRE nr. 88/2009 - Procedură privind schimbarea furnizorului de energie electrică

Reglementează toate etapele de parcurs în vederea schimbării furnizorului de energie electrică

Întregul document poate fi citit aici

[al2fb_like_button][al2fb_login]
Share This