Întrebări frecvente

Cât de important este contractul de furnizare?

Este cel mai important document. Un contract de furnizare cu clauze atent negociate scutește consumatorul de multe probleme viitoare. Mai multe detalii aici

De ce să schimb furnizorul actual?

Deoarece beneficiind de serviciile unui nou furnizor….

Cât mă costă schimbarea furnizorului?

Schimbarea furnizorului este o procedură gratuită. Există furnizori care încearcă să mintă clienții că schimbarea furnizorului implică anumite costuri.

Am nevoie de acordul vechiului furnizor?

Trebuie doar să înștiințați furnizorul actual că doriți denunțarea unilaterală a contractului luând în calcul termenul de preaviz legal/contractual. Acordul vechiului furnizor este unul implicit, însa este condiționat de plata la zi a facturilor de energie electrică și respectarea termenului de preaviz.

Care sunt informatiile pe care trebuie sa le cunosc la schimbarea furnizorului?

Furnizarea energiei electrice pentru consumatorii casnici si mici industriali/comerciali se face obligatoriu pe baza contractelor cadru. Aceste contracte sunt emise de reglementator pentru fiecare categorie de consumatori in parte si contin clauze minime obligatorii referitoare la:

  • durata contractului
  • conditii de prelungire si conditii de reziliere
  • tariful aplicat
  • termenul de citire a contorului
  • perioada de facturare si conditiile de platÄ
  • modalitÄti multiple de achitare a facturilor (la domiciliul consumatorului – in cazul unor consumatori casnici –de cÄtre cititori-incasatori, la casieria furnizorului, prin bancÄ sau la oficiile postale)
  • ​compensatii pentru abaterea tensiunii fatÄ de valoarea nominalÄ,
  • ​obligatia furnizorului de a informa consumatorul despre intreruperile programate.
Poate operatorul de distribuție sa impiedice procesul de schimbare a furnizorului sau sa defavorizeze consumatorii care pleaca la alt furnizor?

Distributorul zonal, cel ce deține monopol asupra rețelelor de distribuție, nu poate împiedica schimbarea furnizorului, conform Ordinului ANRE nr.88/2009. Acesta trebuie să încheie cu furnizorul nou/consumatorul un contract de distribuție a cărui valabilitate este identică cu cea a contractului de furnizare încheiat între consumator și furnizor.

Se poate încheia un contract de furnizare pentru mai multe locuri de consum?

Indiferent de zona de distributie pe care sunt amplasate locurile de consum si nivelul de tensiune din punctele de delimitare al instalatiilor, se poate incheia un contract de furnizare pentru mai multe locuri de consum daca acestea apartin aceleiasi persoane juridice.

Cum pot fi semnalate problemele legate de întreruperea energiei electrice si de functionarea retelelor electrice de alimentare?

Consumatorul poate semnala problemele legate de întreruperea energiei electrice atât la distribuitorul zonal cât ți la furnizorul de energie electrică, gestionar al contractelor de furnizare și distribuție.

Ce este energia reactivă?

Este o formă de energie suplimentară care serveşte pentru producerea şi întreţinerea câmpurilor magnetice şi care este consumată, pe lângă energia electrică activă, de receptoarele electrice prevăzute cu bobinaje cum sunt motoarele electrice sau transformatoarele. Energia electrică reactivă poate fi produsă local (în echipamente de compensare), pentru a înlocui consumul de energie reactivă furnizată de sistemul energetic. Corect dimensionate, echipamentele de compensare aduc beneficii importante consumatorului de energie, atât în ce priveşte reducerea facturii cât şi în ceea ce priveşte calitatea energiei electrice.

[al2fb_like_button][al2fb_login]
Share This